Meteo.Dajbych.Net

Aby aplikace mohla ukazovat data „vám ušité na míru“, je třeba znát vaši polohu. Vaše poloha není na serveru ukládána, bude se uchovávat v LocalStorage.

Poloha

severní šířka
západní délka

Město


Polohový kříž

Zobrazuje polohový kříž na některých mapách.

Zobrazovat polohový kříž